SHRI JAGADDEVA SINGH SANSKRIT MAHAVIDYALAYA, SAPTRISHI ASHRAMA, SAPTSAROWAR, HARIDWAR

Institution Type - College

Affiliated Type - Affiliated College

Affiliated To - Uttaranchal Sanskrit University, Hardwar

Affiliated University Type - State Public University

Address - Saptrishi Ashram, Sapt Sarovar, Post-Sadhubela

Location - Haridwar, Uttarakhand

Establishment Year - 1959

Specialisation - Sanskrit


SHRI JAGADDEVA SINGH SANSKRIT MAHAVIDYALAYA, SAPTRISHI ASHRAMA, SAPTSAROWAR, HARIDWAR is College in Haridwar district of Uttarakhand.