SHRI KEDARNATH ADARSH SANSKRIT MAHAVIDYALAYA, SHORITPUR, LAMGONDI, RUDRAPRAYAG

Institution Type - College

Affiliated Type - Affiliated College

Affiliated To - Uttaranchal Sanskrit University, Hardwar

Affiliated University Type - State Public University

Address - lamgoundi, rudraprayag, langoundi

Location - Rudraprayag, Uttarakhand

Establishment Year - 0000

Specialisation - Sanskrit


SHRI KEDARNATH ADARSH SANSKRIT MAHAVIDYALAYA, SHORITPUR, LAMGONDI, RUDRAPRAYAG is College in Rudraprayag district of Uttarakhand.