Smt. Manjira Devi Shikshan avam Prasikshan Samiti, Hitanu Dhanari, Uttarkashi

Institution Type - College

Affiliated Type - Affiliated College

Affiliated To - Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal Univeristy, Srinagar, Garhwal

Affiliated University Type - Central University

Address - Uttarkashi, Uttarakhand

Location - Uttarkashi, Uttarakhand

Establishment Year - 0000


Smt. Manjira Devi Shikshan avam Prasikshan Samiti, Hitanu Dhanari, Uttarkashi is College in Uttarkashi district of Uttarakhand.